Välkommen till Lysekils Buss

Lysekils Busstrafik AB är ett bolag som utför busstransporter i BIVABs (Buss i Västs) regi. Bolaget har anläggningar i Lysekil och Vetlanda. Tidigare har bolaget varit verksamt även i  Hörby och Eslöv i Skåne samt Högsby, Oskarshamn och Mönsterås i Småland.

Förutom linjetrafik utförs dessutom handikappkörning samt till en viss del beställningstrafik. Idag är bolaget verksamt i följande trafikuppdrag:

  • Regiontrafik i Lysekil- och Sotenäs sedan 1999.
  • Express och regiontrafik i Vetlanda sedan juni 2010.

Bolaget har idag 31 bussar. Som mest har bolaget haft drygt 120 bussar i sin bussflotta.

De största beställarna (kunderna) idag är Västtrafik, JLT (Jönköpings Läns Trafik) och Lysekils kommuner. Tidigare beställare har varit bl. a. Skånetrafiken och KLT (Kalmar Läns Trafik) och Eslövs kommun.

En av våra bussar

Kontakta oss

Tel: 0523-101 00
Fax: 0523-166 09

Lysekils Busstrafik AB
Kontorsvägen 3
453 41 Lysekil
E-post: info@lysekilsbuss.se

Vision

"Genom Buss i Väst skall vi utvecklas till en ledande aktör på linjetrafikmarknaden inom Buss i Väst"